Konu Anlatımlı Föyler

AYT

Konu Anlatımlı Föyler

Edebiyat

PDF kitabı incele

65 adet föyden oluşmuştur. 

Her bir föy 8 sayfa olarak hazırlanmıştır.

Her bir föyün içeriği bir ders saati (40 dk.) içinde bitecek biçimde planlanmıştır. 

Konu anlatımında sade ve özgün bir dil kullanılmıştır. 

Konu anlatımında yeteri kadar örnek soruya yer verilmiştir. Bazı örnek sorular, 2015 yılı ve sonrası ÖSYM sorularından seçilmiştir. 

Örnek soruların ve etkinliklerin cevabı kitabın sonundaki çözüm föylerinde yer almaktadır.

Her föyde en az bir tane test vardır. Testlerde yeni nesil soru tiplerine ağırlık verilmiştir. Her testin cevap anahtarı altında yer almaktadır. 

Testler ve özellikleri şu şekildedir: 

Öğrenme Testi: Konu kazanımlarına (alt başlıklarına) göre hazırlanmıştır. Kolay ve öğretici sorulardan oluşur. 

ETKİNLİK: Konu anlatımlarına uygun olarak farklı türde etkinliklere yer verilmiştir.

520 sayfa.